Jumat, 25 Februari 2011

10 Kelebihan Ilmu Dibanding Harta…

Assalamualaiku Wr Wb...
Allah berfirman dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11:
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ‘Berlapang-lapanglah dalam majelis’, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, ‘Berdirilah kamu, maka berdirilah’, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut ayat tersebut, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa tingkat. Oleh karenanya Allah menyuruh manusia berpikir menggali ilmu pengetahuan, membentuk majelis ta’lim, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis maupun yang tercipta yaitu segala sesuatu yang diciptakan Allah misalnya langit, bumi, gunung, bintang, dll.


Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ada sepuluh kelebihan ilmu dibanding harta, yaitu:
  1. Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan dari Fir’aun, Qarun, dan lain-lain.
  2. Ilmu selalu menjaga orang yang mempunyainya, sedangkan harta dijaga oleh orang yang mempunyainya.
  3. Orang yang berilmu banyak mempunyai teman, sedangkan orang yang berharta mempunyai banyak lawan.
  4. Ilmu apabila diberikan kepada orang lain akan bertambah sedangkan harta bila diberikan akan berkurang.
  5. Ilmuwan sering dipanggil alim, ulama, dan lain-lain. Sedangkan hartawan sering dipanggil bakhil, kikir, dan lain-lain.
  6. Pemilik ilmu akan menerima syafaat pada hari kiamat, sedangkan pemilik harta dimintai pertanggungjawabann ya.
  7. Ilmu apabila disimpan tidak akan habis, sedangkan harta bila disimpan akan usang dan lapuk.
  8. Ilmu tidak usah dijaga dari kejahatan, sedangkan harta selalu dijaga dari kejahatan.
  9. Ilmu tidak memerlukan tempat, sementara harta memerlukan tempat.
  10. Ilmu akan menyinari hati hingga menjadi terang dan tenteram, sedangkan harta akan mengeraskan hati.


Nasihat yang disampaikan Ali tersebut menegaskan kepada kita bahwa ilmu lebih mulia dari pada harta, dalam mencari harta kita boleh jadi merugi, akan tetapi sejauh mana pun kita mencari ilmu tidak akan pernah ada istilah merugi …

Sumber : http://informasismpn9cimahi.wordpress.com/2009/11/10/kelebihan-ilmu-dibanding-harta/


Catatan tambahan :

Sifat Saudara yang Baik
Assalamualaikum Wr Wb...
Imam Hasan bin Ali As ketika menjelaskan sifat seorang saudara yg baik:
"Orang yang paling agung di mataku, dan pangkal kekagumanku padanya ialah menganggap dunia kecil dalam pandangannya. Dia terlepas dari kungkungan (kekuasaan) kebodohan dan tidak mengulurkan tangannya kecuali kepada apa yg ia yakini manfaatnya… Dia tidak suka mengeluh, tidak cepat marah dan tidak bermuram durja. Dia lebih banyak diam, ketika berbicara dia membungkam pembicara yg lain. Dia seakan lemah dan tidak berdaya, namun dalam kesungguhan dia laksana singa yg akan menerkam. Bila duduk dengan para ulama dia lebih suka mendengar daripada ikut bicara. Ketika dia kalah dalam pembicaraan, dia menang dalam diamnya. Dia tidak berkata tentang apa yg tidak/akan dikerjakannya dan tidak berbuat apa yg tidak diucapkannya. Apabila disodorkan kepadanya dua masalah yg belum ketahuan yg mana yg lebih dekat kepada Ridha Tuhannya, maka segera dia melihat mana yg lebih dekat dengan nafsu keinginannya lalu ditinggalkannya. Dia tidak pernah mencela seseorang yg menyadari kesalahan tingkah lakunya."  (Tuhaful ‘Uqul h.234)

Subhanalloh … semoga kita diberi kesempatan menjadi, … dan bertemu dengan saudara yang baik … Amien.

Sumber : http://informasismpn9cimahi.wordpress.com/2010/02/26/sifat-saudara-yang-baik/


Wallahu a’lam bish-shawabi... (hanya Allah yang Mahatahu Kebenarannya)
Catatan ini kami tujukan untuk kami pada khususnya
dan untuk semua pembaca pada umumnya...
Jika terjadi kesalahan dan kekurangan disana-sini dalam catatan ini...
Itu hanyalah dari kami...
dan kepada Allah SWT., kami mohon ampunan...

Semoga Allah SWT. memberi kekuatan untuk kita amalkan... Amin
Wassalam...

Semoga Bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya... Amin
Silahkan COPY atau SHARE ke rekan anda jika menurut anda notes ini bermanfaat...

Catatan :
Lampirkan sumbernya ya... Syukron

Tidak ada komentar:

Posting Komentar